2016.12.08RGR(제1323)공지

조회수 : 1236회

이름 : 관리자

2016-12-02 09:30:48

첨부파일 : RGR(2016.12.08).pdf

RGR(제1323회)공지

 

제 목 :​ Next generation of ultrasound transducers


연 자 : 이병철 Ph.D. (KIST 뇌과학연구소 바이오마이크로시스템연구단)


날 짜 : 2016128()


시 간 : 오후 12


장 소 : 본원 영상의학과 회의실

로그인
공지사항
제목 작성자 작성일 조회수
787 2017.3.23RGR(제1326)공지… 관리자 17-03-20 1125
786 2017.3.16RGR(제1325)공지… 관리자 17-03-10 1597
785 2017년도 한만청 연구기금 신청 공고… 관리자 17-03-07 1734
784 2017.3.9 RGR공지… 관리자 17-03-06 1320
783 2016.12.22RGR공지… 관리자 16-12-16 1284
782 2016.12.15RGR(제1324)공지… 관리자 16-12-09 1162
781 2016.12.08RGR(제1323)공지… 관리자 16-12-02 1237
780 2016.11.24 RGR(제1322)공지… 관리자 16-11-18 1264
779 2016.11.17 RGR(제1321)공지… 관리자 16-11-11 1414
778 제31회 운파기념 특별강연회 … 관리자 16-11-04 1737
777 2016.11.03 RGR(제1320)공지… 관리자 16-10-27 1522
776 2016.10.27 RGR(제1319)공지… 관리자 16-10-21 1199
775 2016.10.20 RGR(제1318)공지… 관리자 16-10-14 1229
774 2016.10.13 RGR(제1317)공지… 관리자 16-10-07 1386
773 2016.10.6 RGR(제1316)공지… 관리자 16-09-30 1293

Copyright(c)Advanced radhome.snu.ac.kr . All Right Reserved

03080 서울시 종로구 대학로 101 서울대학교병원 영상의학과