2018.08.23 RGR

조회수 : 659회

이름 : 관리자

2018-08-20 15:01:57

첨부파일 : RGR(2018.08.23).pdf

2018.08.23제목:석사논문 계획 및 박사논문 발표

발표자: 김세우 전공의, 신청일 교수님

일시:2018.08.23(목)pm12:00

장소: 본원 영상의학과 회의실

로그인
공지사항
제목 작성자 작성일 조회수
832 2018.09.20 RGR (제1369회)… 관리자 18-09-06 810
831 2018.09.06 RGR (제1368회)… 관리자 18-08-30 728
830 2018.08.30 RGR (제1367회)… 관리자 18-08-24 695
829 2018.08.23 RGR 관리자 18-08-20 660
828 2018.07.12 RGR 관리자 18-07-06 769
827 2018.07.05 RGR (제1366회)… 관리자 18-06-29 796
826 2018.06.28 RGR (제 1365회)… 관리자 18-06-22 663
825 2018.06.14 RGR (제1364회)… 관리자 18-06-07 841
824 2018.06.07 RGR (제1363회)… 관리자 18-06-01 810
823 2018.05.31 RGR (제1362회)… 관리자 18-05-30 804
822 2018.05.24 RGR (제1362회)… 관리자 18-05-18 1029
821 2018.05.17 RGR(제1361회)… 관리자 18-05-14 724
820 2018.04.19 RGR(제1358회)… 관리자 18-04-13 961
819 2018.04.12 RGR (제1357회)… 관리자 18-04-06 970
818 2018.04.05 RGR (제1356회)… 관리자 18-04-03 810

Copyright(c)Advanced radhome.snu.ac.kr . All Right Reserved

03080 서울시 종로구 대학로 101 서울대학교병원 영상의학과