2018.04.12 RGR (제1357회)

조회수 : 970회

이름 : 관리자

2018-04-06 17:06:56

첨부파일 : RGR(2018.04.12).pdf

2018.04.12 RGR


제목: generalized linear model(logistic reqression)

연자: 최윤희 Ph.D. (서울대학교병원 의생명연구원 의학연구협력센터)

일시: 2018.04.12(목) 오후 12시

장소: 본원 영상의학과 회의실

로그인
공지사항
제목 작성자 작성일 조회수
832 2018.09.20 RGR (제1369회)… 관리자 18-09-06 810
831 2018.09.06 RGR (제1368회)… 관리자 18-08-30 728
830 2018.08.30 RGR (제1367회)… 관리자 18-08-24 696
829 2018.08.23 RGR 관리자 18-08-20 660
828 2018.07.12 RGR 관리자 18-07-06 769
827 2018.07.05 RGR (제1366회)… 관리자 18-06-29 796
826 2018.06.28 RGR (제 1365회)… 관리자 18-06-22 663
825 2018.06.14 RGR (제1364회)… 관리자 18-06-07 841
824 2018.06.07 RGR (제1363회)… 관리자 18-06-01 810
823 2018.05.31 RGR (제1362회)… 관리자 18-05-30 804
822 2018.05.24 RGR (제1362회)… 관리자 18-05-18 1029
821 2018.05.17 RGR(제1361회)… 관리자 18-05-14 724
820 2018.04.19 RGR(제1358회)… 관리자 18-04-13 961
819 2018.04.12 RGR (제1357회)… 관리자 18-04-06 971
818 2018.04.05 RGR (제1356회)… 관리자 18-04-03 811

Copyright(c)Advanced radhome.snu.ac.kr . All Right Reserved

03080 서울시 종로구 대학로 101 서울대학교병원 영상의학과