2020.05.21 RGR (제1407회)

조회수 : 382회

이름 : 관리자

2020-05-15 12:31:52

첨부파일 : RGR(2020.05.21).pdf

2020.05.21 RGR (제1407회)


*RGR*(제1407회)
제목:How to improve the current AI research
연자:선우준 M.D. (분당서울대학교병원 영상의학과)
일시:2020.05.21(목),pm12:00
장소:본원 영상의학과 회의실

로그인
공지사항
제목 작성자 작성일 조회수
875 2020.07.02 RGR (제1411회)… 관리자 20-06-26 361
874 2020.06.25 RGR (제1410회)… 관리자 20-06-19 383
873 2020.06.18 RGR (제1409회)… 관리자 20-06-12 475
872 2020.05.28 RGR (제1408회)… 관리자 20-05-22 412
871 2020.05.21 RGR (제1407회)… 관리자 20-05-15 383
870 2020.05.14 RGR (제1406회)… 관리자 20-05-08 391
869 2020.03.05 RGR (제1405회)… 관리자 20-02-26 571
868 2019.10.19 RGR 관리자 19-12-14 647
867 2019.12.12 RGR (제1404회) … 관리자 19-12-04 514
866 2019.11.28 RGR (제1403회) … 관리자 19-11-22 689
865 2019.11.21 RGR (제1402회) … 관리자 19-11-14 452
864 2019.11.14 RGR (제1401회) … 관리자 19-11-07 499
863 2019.10.31 RGR (제1400회) … 관리자 19-10-24 505
862 2019.10.24 RGR (제1399회) … 관리자 19-10-18 556
861 2019.10.17RGR 관리자 19-10-10 647

Copyright(c)Advanced radhome.snu.ac.kr . All Right Reserved

03080 서울시 종로구 대학로 101 서울대학교병원 영상의학과