2019.10.10RGR (제1398회)

조회수 : 522회

이름 : 관리자

2019-10-04 09:28:52

첨부파일 : RGR(2019.10.10).pdf

*RGR(제1398회)*


제목: Motivation for Big Data in Radiology at UCSF
연자: Jae Ho Sohn, MD, MS. (UC San Francisco (UCSF) )
날짜: 2019년10월10일(목)
시간: 오후12시
장소: 본원영상의학과회의실

로그인
공지사항
제목 작성자 작성일 조회수
873 2020.05.21 RGR (제1407회)… 관리자 20-05-15 367
872 2020.05.14 RGR (제1406회)… 관리자 20-05-08 370
871 2020.03.05 RGR (제1405회)… 관리자 20-02-26 548
870 2019.10.19 RGR 관리자 19-12-14 623
869 2019.12.12 RGR (제1404회) … 관리자 19-12-04 490
868 2019.11.28 RGR (제1403회) … 관리자 19-11-22 664
867 2019.11.21 RGR (제1402회) … 관리자 19-11-14 435
866 2019.11.14 RGR (제1401회) … 관리자 19-11-07 485
865 2019.10.31 RGR (제1400회) … 관리자 19-10-24 493
864 2019.10.24 RGR (제1399회) … 관리자 19-10-18 545
863 2019.10.17RGR 관리자 19-10-10 627
862 2019.10.10RGR (제1398회)… 관리자 19-10-04 523
861 2019.09.26RGR (제1397회)… 관리자 19-09-20 541
860 2019.09.05RGR (제1396회)… 관리자 19-08-30 584
859 2019.08.29 RGR (제1395회)… 관리자 19-08-23 595

Copyright(c)Advanced radhome.snu.ac.kr . All Right Reserved

03080 서울시 종로구 대학로 101 서울대학교병원 영상의학과