2020.06.18 RGR (제1409회)

조회수 : 261회

이름 : 관리자

2020-06-12 10:05:12

첨부파일 : RGR(2020.06.18).pdf

*RGR*(제1409회)제목: Intravital imaging
연자: 박옥규 Ph.D.  (서울대학교병원 영상의학과)
일시: 2020.06.18(목),pm12:00
장소: 본원 영상의학과 회의실

로그인
공지사항
제목 작성자 작성일 조회수
877 2020.07.02 RGR (제1411회)… 관리자 20-06-26 211
876 2020.06.25 RGR (제1410회)… 관리자 20-06-19 209
875 2020.06.18 RGR (제1409회)… 관리자 20-06-12 262
874 2020.05.28 RGR (제1408회)… 관리자 20-05-22 218
873 2020.05.21 RGR (제1407회)… 관리자 20-05-15 230
872 2020.05.14 RGR (제1406회)… 관리자 20-05-08 226
871 2020.03.05 RGR (제1405회)… 관리자 20-02-26 396
870 2019.10.19 RGR 관리자 19-12-14 433
869 2019.12.12 RGR (제1404회) … 관리자 19-12-04 347
868 2019.11.28 RGR (제1403회) … 관리자 19-11-22 424
867 2019.11.21 RGR (제1402회) … 관리자 19-11-14 268
866 2019.11.14 RGR (제1401회) … 관리자 19-11-07 314
865 2019.10.31 RGR (제1400회) … 관리자 19-10-24 291
864 2019.10.24 RGR (제1399회) … 관리자 19-10-18 306
863 2019.10.17RGR 관리자 19-10-10 432

Copyright(c)Advanced radhome.snu.ac.kr . All Right Reserved

03080 서울시 종로구 대학로 101 서울대학교병원 영상의학과