2021.07.15 RGR (제1437회)

조회수 : 308회

이름 : 관리자

2021-07-08 14:46:23

첨부파일 : RGR(2021.07.15).pdf

*RGR*
제목:Tips for revising a manuscript-x for beginning investigators
연자:김수연 선생님 (서울대학교병원 영상의학과)
일시:2021.07.15(목),pm12:00
장소:본원 영상의학과 회의실
로그인
공지사항
제목 작성자 작성일 조회수
923 2022.04.28 RGR (제1452회)… 관리자 22-04-28 140
922 2021.12.23 RGR (제1450회)… 관리자 21-12-16 366
921 2021.12.09 RGR 관리자 21-12-02 408
920 2021.11.25 RGR (제1449회)… 관리자 21-11-18 248
919 2021.11.18 RGR (제1448회)… 관리자 21-11-12 277
918 2021.11.04 RGR (제1447회)… 관리자 21-10-28 265
917 2021.10.28 RGR (제1446회)… 관리자 21-10-26 254
916 2021.10.21 RGR (제1445회)… 관리자 21-10-14 364
915 2021.10.14 RGR (제1444회)… 관리자 21-10-08 251
914 2021.10.07 RGR (제1443회)… 관리자 21-10-01 301
913 2021.09.30 RGR (제1442회)… 관리자 21-09-23 358
912 2021.09.23 RGR (제1441회)… 관리자 21-09-16 379
911 2021.09.16 RGR (제1440회)… 관리자 21-09-10 264
910 2021.09.09 RGR 관리자 21-09-01 294
909 2021.07.29 RGR (제1439회)… 관리자 21-07-22 375

Copyright(c)Advanced radhome.snu.ac.kr . All Right Reserved

03080 서울시 종로구 대학로 101 서울대학교병원 영상의학과