2021.06.10 RGR (제1434회)

조회수 : 156회

이름 : 관리자

2021-06-03 16:06:27

첨부파일 : RGR(2021.06.10).pdf

*RGR*
제목:A New Era in Neurological Disease Treatment Using MR- Guided Focused Ultrasound
연자:이은정 선생님(서울대학교병원 신경외과)
일시:2021.06.10(목),pm12:00
장소:본원 영상의학과 회의실

로그인
공지사항
제목 작성자 작성일 조회수
914 2021.09.23 RGR (제1441회)… 관리자 21-09-16 12
913 2021.09.16 RGR (제1440회)… 관리자 21-09-10 32
912 2021.09.09 RGR 관리자 21-09-01 54
911 2021.07.29 RGR (제1439회)… 관리자 21-07-22 121
910 2021.07.22 RGR (제1438회)… 관리자 21-07-15 105
909 2021.07.15 RGR (제1437회)… 관리자 21-07-08 96
908 2021.07.08 RGR 관리자 21-07-01 120
907 2021.07.01 RGR (제1436회)… 관리자 21-06-25 111
906 2021.06.17 RGR (제1435회)… 관리자 21-06-10 180
905 2021.06.10 RGR (제1434회)… 관리자 21-06-03 157
904 2021년도 한만청 연구기금 수여식… 관리자 21-06-02 352
903 2021.06.03 RGR (제1433회)… 관리자 21-05-28 186
902 2021.05.27 RGR (제1432회)… 관리자 21-05-20 168
901 2021.05.13 RGR (제1431회)… 관리자 21-05-06 237
900 2021.04.29 RGR (제1430회)… 관리자 21-04-22 287

Copyright(c)Advanced radhome.snu.ac.kr . All Right Reserved

03080 서울시 종로구 대학로 101 서울대학교병원 영상의학과