2020.11.26 RGR (제1422회)

조회수 : 447회

이름 : 관리자

2020-11-19 13:25:09

첨부파일 : RGR(2020.11.26).pdf

*RGR*(제1422회)
제목:Diffusion MRI for Breast Cancer Screening (DIMRISC study 소개)
연자:문우경 M.D., Ph.D.(서울대학교병원  영상의학과)
일시:2020.11.26(목),pm12:00
장소:본원 영상의학과 회의실

로그인
공지사항
제목 작성자 작성일 조회수
920 2021.11.25 RGR (제1449회)… 관리자 21-11-18 43
919 2021.11.18 RGR (제1448회)… 관리자 21-11-12 96
918 2021.11.04 RGR (제1447회)… 관리자 21-10-28 59
917 2021.10.28 RGR (제1446회)… 관리자 21-10-26 64
916 2021.10.21 RGR (제1445회)… 관리자 21-10-14 165
915 2021.10.14 RGR (제1444회)… 관리자 21-10-08 71
914 2021.10.07 RGR (제1443회)… 관리자 21-10-01 95
913 2021.09.30 RGR (제1442회)… 관리자 21-09-23 132
912 2021.09.23 RGR (제1441회)… 관리자 21-09-16 141
911 2021.09.16 RGR (제1440회)… 관리자 21-09-10 111
910 2021.09.09 RGR 관리자 21-09-01 132
909 2021.07.29 RGR (제1439회)… 관리자 21-07-22 206
908 2021.07.22 RGR (제1438회)… 관리자 21-07-15 174
907 2021.07.15 RGR (제1437회)… 관리자 21-07-08 144
906 2021.07.08 RGR 관리자 21-07-01 252

Copyright(c)Advanced radhome.snu.ac.kr . All Right Reserved

03080 서울시 종로구 대학로 101 서울대학교병원 영상의학과